gk logo

Косівський районний суд Івано-Франківської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця – головного спеціаліста з інформаційних технологій

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу подають до конкурсної комісії Косівського районного суду Івано-Франківської області, що знаходиться за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 50, Івано-Франківської області такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначають про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність); дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання або наукового ступеня, засвідчені у встановленому законодавством порядку; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копію документа, який посвідчує особу (паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер); медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ України (форма №133/о); копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).
Особи можуть подавати додаткову інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Вимоги: Українське громадянство, вища освіта за фахом в галузі інформатики за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, вільне володіння державною мовою.
Додаткову інформацію що­до основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо, можна дізнатися за телефоном 2-48-27 або під час особистого прийому в приміщенні суду (кабінет керівника апарату суду) щоденно з 9 до 12 години.

Неділя, 21 жовтня, 2018

Будь-ласка, поділіться даною сторінкою через запропоновані мережі: