gk logo

Завдання методичної служби – допомогти учителеві!

Модернізація освітньої галузі у першу чергу вимагає нового вчителя з новим баченням і розумінням якісних перетворень у науці й суспільстві.

А це значить, що необхідність змін у підготовці вчителя прямо пропорційна до викликів часу, зростання вимог і якісних перетворень у суспільстві. Нині потрібні такі педагоги, які позитивно сприйняли б зрушення, що відбуваються в освіті, адаптувалися до них, трансформували в собі нову освітньо-світоглядну парадигму.
З цієї точки зору на сьогоднішній час пріоритетним стає і підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, адже лише компетентний вчитель зможе виховати компетентного, соціально адаптованого та конкурентоспроможного випускника.
Хто на сьогодні може забезпечити якісний супровід і сучасний розвиток фахової компетентності учителя не просто як носія певної наукової інформації, а як педагога-помічника, котрий сприятиме орієнтації учня у глобальному інформаційному просторі? Хто допоможе взяти звідти для себе необхідну інформацію, мудро і правильно скористатися нею?! Відповіді неоднозначні, але, без сумніву, багато освітян сходяться на тому, що серед інших освітянських структур цю функцію на себе мала б взяти методична служба, у тому числі її районна (міська) ланка.
Останнім часом багато суперечок точаться довкола того, наскільки продуктивною є ця структура, а значить, – чи має методична служба подальшу перспективу? У цьому контексті часто звучать конструктивні пропозиції і просто банальні, мізерні думки чи навіть пустопорожні звинувачення. І тут важливо, на нашу думку, відділити зерно від полови. Надзвичайно актуально – не залишити у такий складний час учителя наодинці з непростими освітянськими проблемами і чиїмись нереалізованими амбіціями. Методист, методичний кабінет нині є і, на наше глибоке переконання, мали би бути поруч.
Розглядаючи у цьому контексті роботу Косівського методичного кабінету в чергову, уже 47(!!!) річницю заснування цієї структури, слід зазначити, що районний методичний кабінет (завідувач О.Лесевич) узяв курс на створення інформаційних, науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного, системного підвищення кваліфікації і професійно-особистісного росту педагогічних і керівних кадрів освітніх установ району.
У Косівському РМК працює 12 методистів, з них 9 мають вищу кваліфікаційну категорію. Нині вони на районному рівні організували діяльність 32 методичних об'єднань учителів, 30 постійно діючих семінарів, 9 шкіл молодого вчителя, 13 творчих груп, 6 динамічних груп, 1 семінар-практикум. З метою навчання педагогічних лідерів працювали методичні об'єднання голів міжшкільних методичних об'єднань (МО) та методичні майстерні керівників шкільних МО. Не залишають поза увагою і нетрадиційні форми роботи, зокрема майстер-класи, ярмарок педагогічних ідей, тренінги тощо. Для новопри­значених керівників ЗНЗ функціонує авторська школа О.Радиш (директор Рожнівського НВК) «Школа молодого керівника». Для використання регіонального компоненту в національно-патріотичному вихованні дітей і учнівської молоді – добре знана не лише в Україні авторська «Гуцульська школа» Петра Лосюка.
За допомогою власного сайту працівники методичного кабінету здійснюють он-лайн супровід навчально-виховного процесу та підвищення рівня кваліфікації педагогічних кадрів району.
Вищеозначені форми методичної роботи мають на меті ознайомлення педагогів району з новими нормативно-правовими документами, різноманітними методиками і технологіями, які допомагають підвищувати якість навчання школярів, дають можливість презентувати досвід роботи кращих педагогів, розвивати їх готовність до професійного самовдосконалення, виявлення й попередження недоліків, утруднень і перевантажень у роботі педколективу.
Що стоїть за цими сухими цифрами і непростими науковими дефініціями? Найперше, що вражає і захоплює, – це участь і перемоги самих методистів районного методичного кабінету і просто талановитих педагогів району у міжнародних, всеукраїн­ських та обласних виставках, форумах, конкурсах, проектах. Серед найбільш значущих: 2012 рік – перше місце в номінації «Виховна робота та позашкільна освіта» Всеукраїнського турніру «Моє покликання – методист» (методист
Н. Ємець); 2012 рік – дипломом ІІ ступеня за результативне використання сучасних форм і методів організації та проведення науково-методичної роботи в умовах переходу на новий зміст і структуру загальної середньої освіти (районний методичний кабінет); 2014 рік – ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського турніру «Моє покликання – методист» (методист ­­
В. Барчук); 2014 рік – ІІ місце в обласній виставці з проблеми організації науково-методичного супроводу упровадження нових освітніх Держстандартів (районний методичний кабінет).
Але ця участь і ці перемоги – це лише верхівка айсберга. З іншого боку, – це результати не крикливої, але багатогранної праці когорти людей, об'єднаних однією ідеєю і однією метою – продемонструвати фаховий потенціал освітян Косівщини, переконати освітянську спільноту на різних управлінських та наукових рівнях у тому, що навіть у найвіддаленішому гірському селі працює вчитель, який не тільки сам добре орієнтується в інноваційному освітньому середовищі, але й по-новому навчає, плекає особистість завтрашнього дня. Методичний кабінет ініціював і проведення на базі кращих навчальних закладів району курсової підготовки окремих груп педагогів, що значно здешевлює для вчителя перебування упродовж двох тижнів на курсах у місті Івано-Франківську. Здобутки вчителів Косівщини систематично обговорюють і презентують під час обласних семінарів, популяризують через публікації у фахових виданнях та посібниках, на власному сайті методичного кабінету. Так, наприклад, на обласній виставці педагогічних інновацій у 2014 році працівники методичного кабінету презентували 51 методичну розробку, у підготовці яких брали участь методисти і вчителі (методисти Л.Михайлюк, О.Ткачук, О.Боєчко, Л.Онуфрійчук, В.Шнайдер, С.Гнатків, Л.Сенчук). Окремі методичні матеріали були представлені на Всеукраїнській виставці, яку проводили у м. Києві в рамках Міжнародних днів освіти дорослих в Україні.
Зокрема, для вчителів початкових класів (методист Л.Михайлюк) підготовлено методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 1-х та 2-х класах згідно з вимогами нових освітніх Держстандартів, зразки календарно-тематичного планування. Для вчителів-словесників (методист О.Ткачук) розроблено орієнтовне календарне планування та добірку дидактичних матеріалів зі світової літератури для 5-го класу за змістом нової програми, рекомендації щодо формування життєвих компетенцій школярів.
Для вчителів трудового навчання розроблено програми варіативних модулів для 5-6 класів (методист В.Шнайдер).
Що дають конкретному вчителю ці методичні розробки? Це – дуже вагома практична допомога у вирішенні складних педагогічний завдань, до прикладу: доцільному плануванню вивчення предмета, засвоєння учнями значних обсягів наукового матеріалу, оцінювання навчальних досягнень школярів, запровадження нових державних освітніх стандартів.
Сьогодні навчати школярів так, як навчали п'ять чи десять років назад уже не можна апріорі. Змінився світ, змінилися діти. Сучасні школярі живуть у 3D вимірі й форматі. Як же бути вчителеві, котрий завершив своє навчання у вузі десять, п'ятнадцять років тому, коли про такий формат ще й уяви не було? Найоптимістичніші прогнози про те, що педагог сам розбереться з освітянськими викликами, на жаль, себе не виправдовують. Мова йде про сучасний інструментарій педагога. А це те саме, що інструмент, скажімо, хірурга. Лицьовий нерв, до прикладу, не можна оперувати тим же інструментом, яким оперують щелепу, хоча і одне, і друге знаходиться практично поряд. Чому ж для лікаря – то очевидно, а ось для вчителя – предмет дискусій? Методист – це той, хто допомагає з вибором педагогічного інструментарію. Він, насамперед, пропонує, а справа й бажання вчителя, як тією пропозицією скористатися. Тому семінари, майстер-класи, школи, виставки, декадники педмайстерності, форуми інновацій – це не просто чиїсь забаганки чи якісь там посиденьки від нічого робити, це, загалом, презентація і демонстрація педагогічних можливостей, які мають допомогти учителю в основному – сприяти у самопізнанні, саморозвитку, самореалізації особистості ХХІ століття.
Особливого значення надають методисти районного методичного кабінету роботі вчителів з обдарованими дітьми. Щороку у червні 130 обдарованих дітей відпочивають і розвивають свої обдарування у профільних літніх таборах на базі району. Це та родзинка, яка добре зарекомендовує методичний кабінет в освітньому просторі нашої області.
Фасилітатор – дуже сучасне і дуже доречне у нашому контексті слово. У площині особистісно-орієнтованої педагогіки фасилітатором називають педагога, який допомагає дитині в процесі розвитку, полегшує «важку роботу росту» (у цьому значенні термін був введений К. Роджерсом). Якщо методист – учитель учителів, то це, власне, той, хто полегшує роботу, у тому числі й самоосвітню роботу вчителя. А це, як свідчать переконливі факти, і є методисти районного методичного кабінету .
Так, до прикладу, Л.М. Михайлюк здійснює на регіональному рівні науково-методичний супровід дослідницько-експериментальної роботи «Моніторинг формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів як чинник вдосконалення навчально-виховного процесу за системою розвивального навчання» (на базі Косівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1), протягом 2008-2015 року забезпечила участь педагогів у шести обласних Форумах педагогічних інновацій, на яких учителі презентували інноваційні технології, методики, програми через виступи, виставки матеріалів.
У 2014-2015 н.р. за ініціативи методиста О.Боєчко педагоги ра­­йону взяли участь у про­грамі e-Twinning Plus в рам­ках Східного партнерства Європейського Союзу. Це налагодження співпраці з навчальними закладами країн Європи, розвиток мовної практики наших школярів, поглиблення знань з використання Інтернет-мережі. За результатами участі в програмі вчительку Старокутської ЗОШ І-ІІІ ступенів Н.Головчук нагородили поїздкою в м. Київ на тренінг для вчителів міст України, а також запросили в Австрію для участі у тематичній конференції. На сьогодні з ініціативи методичного кабінету дві школи – Косівська №1 та Яворівська – долучилися до реалізації міжнародного проекту (Україна-Естонія) з роботи в он-лайн середовищі та розвитку співробітництва з однолітками.
Як відомо, шлях до удосконалення – безкінечний. Тому методистам є ще над чим працювати і що удосконалювати. Це, насамперед, упровадження віртуальних форм роботи, диференціація та індивідуалізація методичної роботи, створення єдиного інформаційно-методичного середовища. Важливо, що працівники методичного кабінету бачать шлях до удосконалення, йдуть ним, зустрічаються на тому шляху з численними проблемами і викликами, але не звертають з нього, не зважають на заздрісників і недоброзичливців. Бо непомильних людей просто не буває, а вчителям ніколи чекати, їм потрібні уже сьогодні мудра, вчасна консультація чи допомога.
Тож щиро бажаємо їм долати свій шлях з честю, гідністю і відчуттям належно виконаної праці!
О. Нижник,
завідувач лабораторії
управління та організації
освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
А. Дутчак,
завідувач відділу координації роботи з методичними службами області.

Неділя, 21 жовтня, 2018

Будь-ласка, поділіться даною сторінкою через запропоновані мережі: