gk logo

Про районний бюджет на 2015 рік

Розглянувши проект районного бюджету на 2015 рік, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету та фінансів, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Визначити на 2015 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 420000,3 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 416773,8 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 3226,5 тис. грн.;
- видатки районного бюджету у сумі 420000,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 405712,3 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 14288,0 тис. гривень згідно з додатком 2 та 3 до цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 23,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 43,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 20,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 23,0 тис. гривень згідно з додатком 5 цього рішення;
- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 11061,5 тис. грн. та дефіцит спеціального фонду районного бюджету – 11061,5 тис. грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду – 405712,3 тис. грн. та спеціальному фонду – 14288,0 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів
(додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2015 рік згідно із додатком 4 до цього рішення:
– іншої субвенції місцевим бюджетам району у сумі 842,3 тис. гривень (додаток 4);
– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 169778,1 тис. гривень;
- субвенції із загального фонду обласного бюджету – 87,0 тис.гривень:
- на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі 22,9 тис. гривень;
- на пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 7,1 тис. гривень;
- на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 57,0 тис.гривень;
- іншої субвенції із спеціального фонду обласного бюджету на співфінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 432,0 тис. гривень (додаток 8).

5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 360,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік на:
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
– заходи пов'язані з обороно­здатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 2788,9 тис. гривень (додаток 7).

8. Спрямувати кошти в сумі 275,0 тис. гривень як субвенцію місцевим бюджетам на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки згідно з додатком 8.

9. Затвердити перелік закладів, які передаються на фінансування з районного бюджету згідно з додатком 9.

10. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл фінансовому управлінню районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів (А. Кіщук), здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2015 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

14. Районній державній адміністрації до 1.03.2015 року подати на затвердження районної ради пропозиції щодо:
- пооб'єктного розподілу бюджету розвитку районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та інвестицій (Д. Кобзюк) та постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів (А.Кіщук);

15. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 року №89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073» встановити надбавку працівникам бібліотек за особливі умови роботи у розмірі
10% посадового окладу у межах затвердженого фонду оплати праці.

16. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів (А.Кіщук) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

17. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів (А. Кіщук) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

18. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Василя Жмендака та постійну комісію районної ради з питань бюджету і фінансів (А.Кіщук).

З додатками 1-9, які є невід'ємною частиною цього рішення, можна ознайомитись на офіційному сайті районної ради у розділі «Бюджет» (www.kosivrada.if.ua)/

Голова районної ради Михайло Шатрук.

Середа, 19 вересня, 2018

Будь-ласка, поділіться даною сторінкою через запропоновані мережі: